bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dane za rok 2017

Majątek Spółki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 238.345.718,85 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 13.019.993,63 zł oraz zysk netto w wysokości 4.474.580,84 zł.Opublikował: Aleksandra Filar
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Aleksandra Filar
Dokument z dnia: 13.06.2017
Dokument oglądany razy: 726